Kunnen gebruikers hun e-mail handtekeningen te zien?

Nee, de e-mail handtekeningen worden toegevoegd nadat een e-mail wordt verzonden. De gebruikers zijn niet in staat zijn om de handtekening te zien voordat de mail wordt verzonden. Dit weerhoudt hen van het veranderen van handtekeningen waardoor deze niet compatibel met uw huisstijl zouden kunnen zijn.

Heeft u niet een oplossing voor uw probleem gevonden?

Klik op de onderstaande knop, inloggen op de Exclaimer Cloud portal en er sprake van een support ticket. Een lid van de Exclaimer ondersteuningsteam zal dan in aanraking.

Ticket aanmaken