Welke AD eigenschappen kunnen worden gebruikt in Signatures for Office 365?

Hieronder vindt u een lijst van de Active Directory eigenschappen die in Signatures for Office 365 worden gebruikt, zodra u Signatures for Office 365 toegang geeft tot uw gebruikersgegevens van uw Azure/Office 365 Directory.

Attr LDAP Name Attr Display Name
City I
Country co
Department department
DisplayName displayName
EmailAddress mail
FaxNumber facsimileTelephoneNumber
FirstName givenName
LastName sn
MobileNumber mobile
Office physicalDeliveryOfficeName
State st
StreetAddress streetAddress
TelephoneNumber telephoneNumber
JobTitle title
PostalCode postalcode

Heeft u niet een oplossing voor uw probleem gevonden?

Klik op de onderstaande knop, inloggen op de Exclaimer Cloud portal en er sprake van een support ticket. Een lid van de Exclaimer ondersteuningsteam zal dan in aanraking.

Ticket aanmaken