Juridische disclaimer

Een email disclaimer is a blok tekst dat wordt toegevoegd aan een uitgaande email om de aansprakelijkheid te beperken, vaak verschijnt deze tekst onderaan de mail als een apart tekstblok.

De inhoud van de disclaimer bevat meestal uw bedrijfsnaam, statutaire zetel en uw KvKnummer. Dit is een wettelijke verplichting voor zakelijk e-mail in veel EU landen.

Het Juridische Disclaimer element wordt gebruikt om de tekst Geregistreerd kantoor and Juridische Disclaimer toe te voegen aan uw handtekening:Dit element bevat algemene opties aan de top, gevolgd door de velden voor Geregistreerd kantoor and Legal Disclaimer tekst.

Algemene opties

Aan het begin van het Disclaimer onderdeel kunt u de bovenste Zichtbaar optie gebruiken om aan te geven dat u wilt dat uw handtekening een disclaimer bevat. Vervolgens kunt u uw favoriete kleur voor de tekst instellen:De standaard kleur is lichtgrijs, want er is meestal veel tekst en een lichtere kleur zal afleidend zijn. Om de standaardinstelling te wijzigen, klikt u op de bestaande kleur en maak een alternatieve keuze.

U kunt ook de lettergrootte voor de disclaimer tekst wijzigen. Gezien de aard van deze tekst, de standaard is een kleiner dan normale grootte, maar u kunt dit veranderen indien nodig.

Statutaire zetel tekst wijzigen

Er is een standaard plaatsaanduiding tekst opgenomen, die kunt u bijwerken met uw eigen details. Klik in het veld en overschrijf de bestaande inhoud:Als u liever niet een Geregistreerd kantoor tekst opneemt, dan hoeft u alleen de bestaande tekst te wissen en dit veld leeg laten.

Wanneer een de gehele tekst wilt veranderen, of als liever in een groter venster wilt werken, dan klikt u op de 'pop out ' optie in de rechter bovenhoek om de pop out redacteur te gebruiken:Hier kunt u de tekstkleur wijzigen, deze zal elke kleur in de algemene opties overschrijven, evenals vet, cursief of onderstreept in de geselecteerde tekst.

Om de tekstkleur of stijl attributen te wijzigen, moet u een tekst eerst selecteren. Dus, als u de kleur van de tekst wilde wijzigen, moet u eerst alle tekst in dit venster (CTRL + A) te selecteren.

De tekst van de legal disclaimer wijzigen

Een standaard voorbeeld voor een juridische disclaimer is opgenomen in de software en u kunt deze gebruiken indien u dit wilt. Alternatief kunt u deze tekst wijzigingen met behulp van dezelfde methoden als hierboven beschreven voor Geregistreerd kantoor tekst.

De plaats van de Disclaimer

Wanneer u ervoor kiest om een disclaimer te gebruiken, zal deze altijd verschijnen onder aan de e-mailhandtekening na een eventuelebanner/milieubewust boodschap:Wanneer u zowel de Geregistreerd kantoor als de Legal Disclaimer velden hebt ingevuld, worden de twee delen van de tekst verbonden (zoals in het voorbeeld hierboven). De tekst van de Geregistreerd kantoor tekst gaat altijd vooraf aan de Disclaimertekst.

Heeft u niet een oplossing voor uw probleem gevonden?

Klik op de onderstaande knop, inloggen op de Exclaimer Cloud portal en er sprake van een support ticket. Een lid van de Exclaimer ondersteuningsteam zal dan in aanraking.

Ticket aanmaken