1.1 Making the signature skeleton

Creating an email signature from scratch? Start by creating a signature skeleton using tables.

Using a table skeleton will ensure the contents of your signature are in the correct place, and will not move around.

Watch this video to see how to create your signature skeleton. 

Heeft u niet een oplossing voor uw probleem gevonden?

Klik op de onderstaande knop, inloggen op de Exclaimer Cloud portal en er sprake van een support ticket. Een lid van de Exclaimer ondersteuningsteam zal dan in aanraking.

Ticket aanmaken